Tiszatáj (2014)

Tiszatáj 2014, 1.

Sziveri Jánosról

Sziveri János: Levelek egy baráthoz (részletek)

Fekete Vince: Léttapasztalat és elmúlástudat (Egy hajdani szakdolgozatíró töprengései)

Lábadi Zsombor: „Mintha minta lenne” (Visszajátszás Sziveri János (po)­etikájában – ideológiakritikai vázlat)

Virág Zoltán: Térmodulációk és anyagmintázatok (Adalékok Szi­veri János költészetéhez)

Szabó Gábor: Álompolgárok Tesz-vesz városban (Ideológiai rétegek Sziveri János és Petri György lírájában)

Berényi Emőke: „Nem Páris, sem Bakony” (Esszé a barbárságról)

Csehy Zoltán: Buzi az uszodában (Homofóbia mint politikai allegória? – egy Sziveri-szonett ambivalenciái)

Faragó Kornélia: Táguló formák, megbontott struktúrák, hasadás-me­taforák (A versbeszéd útja a radikális ellenállásig)

Ladányi István: „én (én, mint Én)”. (Szabadulásgyakorlatok a „költői én”-be zártságtól)

Csányi Erzsébet: Mozgásélmény és travesztálás Sziveri János verseiben

Németh Zoltán: Hálózatelmélet, kánon, regionalitás (Sziveri János helyének hálózatelméleti értelmezése a kortárs magyar irodalmi kánonban)

Bene Adrián: Pastiche vagy palimpszeszt (József Attila és Sziveri János verszenéje)

 

Ibos Éva Éhségünk Európára (Interjú Balog József rendezővel)

 

Illusztrációk                  

Grencsó István fotói Sziveri Jánosról

Csorba Béla, Losoncz Alpár, isme­ret­len, Szi­veri János, Fenyvesi Ottó (Fenyvesi Ottó tulajdona)

Kéziratoldalak Sziveri Jánostól (A Bábel című vers kéziratát a költő özvegye, Utasi Erzsébet bocsátotta rendelkezésünkre, köszönet érte.)

A hátsó borítón Sziveri János alkotása (Fenyvesi Ottó tulajdona)

 

A Sziveri János-összeállításunk tanulmányai a „Múlt, alakít, ás” című Sziveri-kon­fe­ren­cia anyagának szerkesztett változatai. (A konferencia főszervezője: SÍN-tér Kultu­rális Egyesület, társszervezője: Fiatal Írók Szövetsége, helyszín: Grand Café, Szeged, 2013. március 6–7., támogató: NKA)

 

cimlap-e1388540739194