Íróportrék: Hász Róbert

By | 2016-01-20

Íróportrék: Hász Róbert
Beszélgetőtársai: Ladányi István és Nádler Balázs

Időpont: 2016. február 8., 17 óra
Helyszín: Veszprém, Pannon Egyetem, Vár u. 39., W105-ös terem

Hász Róbert azok közé az írók közé tartozik, akik a történetek elmondását tekintik hivatásuknak. Honlapjának köszöntő mondata szerint: „Azért vagyunk mi, mesemondók, igricek, költők és írók a világon, hogy az igazságokon túl elmondjuk az embereknek a történeteket is.” Vérbeli elbeszélő, harminc éve kitartóan mondja fiktív történeteit, és nem tördeli szilánkokra, nem szakítja meg elbeszélői reflexiókkal, az elbeszélés nehézségeit nem a regényben osztja meg az olvasóival, csak elmondja a mesét, láttatja, mintha maga előtt látná. A szakma elismeri a kvalitásait (Márai-díj, mérsékelt, ámde pozitív kritikai visszhang), és állandó olvasótábora várja könyveit, ugyanakkor nem tartozik a sztárolt szerzők közé. Műveit többen olvasták fordításban, mint eredetiben. Regényeinek német, francia és olasz fordításai sikeresek, a Végvár és a Künde franciául második, zsebkönyvkiadásban is megjelent, a Végvár 2008-ban a külföldi próza kategóriában elnyerte a római könyvtárak olvasóköreinek Premio Biblioteche di Roma díját. A díjat a római könyvtárak szakmai és civil olvasókból álló olvasókörei szavazzák meg.

Veszprémi irodalmi estjén elsősorban az Ígéretföld (2015) és A Vénusz vonulása (2013) című regényeiről beszélgetünk majd.

A Vénusz vonulása
A Nap és a Vénusz 1768-as együttállását világszerte tudósok serege kísérte feszült fi­gye­lem­mel: Hász Róbert ötödik regényének főhőse, Sajnovics János fiatal jezsuita tudósként Hell Miksa udvari csillagásszal indult Bécsből Európa jelentős városain át a kontinens legészakibb lakott szigetére, a jeges-tengeri Vardö-re. Kettejük utazása során a 18. századi Európa szö­ve­vényes eszme-politikai, szellemi-művelődési viszonyrendszere is kirajzolódik, felmutatva azo­kat a törésvonalakat, melyek mentén egy új korszak készül megszületni. Az út moz­gal­massága, élményegyüttese tükre és mozgatója lesz János belső útkeresési kísérleteinek, találkozásainak, melyek – az égi pályáktól eltérően – esetlegesek, meglepetésszerűek és kiszámíthatatlanok. Megragadásukhoz Hász a lélektani, a művelődésregény nemes hagyo­má­nyaihoz nyúlt vissza. (A regény fülszövege)

Ígéretföld
Az Ígéretföld, Hász Róbert most megjelent könyve egy alternatív jövőképet tár elénk, egy fordított pólusú Európát; amelyben a migráció irányai megváltoztak: az emberek északról délre, nyugatról keletre vándorolnak, amely új világban azonban Magyar­ország megőrizte helyét, egyfajta „kompállamként” funkcionál. A történet szerint Hol­lan­dia víz alá került, és egy kataklizma következtében a digitális világ addigi adatai eltűntek, az emberiség visszatért az írásos adatrögzítéshez.
A történet középpontjában egy holland csoport áll, akik nemcsak az elpusztult Hollan­diá­tól menekültek Magyarországra, hanem a Hollandia által megtestesített liberális esz­mék elől is. Hazánkban alapítanak egy várost, egy enklávét, melyet fallal vesznek körül. Itt alapítják meg saját világukat, ahol törekednek a puritán életvitelre, tar­tóz­kodnak a külvilág eszméitől. Külső emberekkel csak a kereskedés során érintkeznek. Mivel saját társadalmat akarnak létrehozni, így az enklávé a világ mikroszkopikus leképzése lesz. Városuknak az Ígéretföld nevet adják. (http://tiszatajonline.hu/)

Az eseményt az NKA támogatja!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.