Beszámoló a Magyar napok 2015 sajtótájékoztatójáról

By | 2015-03-11

Forrás: It-Extreme

A Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara ötödik alkalommal rendezi meg a határon túli magyar kultúrákat bemutató tavaszi napjait. A 2011-es Vajdasági Napok, a 2012-es Kárpátaljai Napok, a 2013-as Felvidéki Napok és a 2014-es Erdélyi Napok után 2015. március 19-28. között a Magyar Napok című rendezvénysorozatban a nyugati magyar diaszpóra jeles tudósai, írói, művészei kerülnek a figyelem középpontjába. A programok között tudományos tanácskozások, irodalmi estek, színházi előadások, komolyzenei és könnyűzenei koncertek, képzőművészeti kiállítások szerepelnek.

 Az esemény sajtótájékoztatóján köszöntőt mondott Dr. Horváth Géza, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar dékánja, aki hangsúlyozta, hogy a rendezvény lehetőséget nyújt a kar számára, hogy megmutassa, mivel foglalkozik, milyen értékeket képvisel és teremt a bölcsészet- és művészettudomány. A Magyar Napok egyben egyfajta tavaszi kulturális fesztivál az egyetemi és a városi polgárok számára. Kiemelte továbbá, hogy a magyarság és a hungarológia ügye nagy hangsúlyt kap a kar közép- és hosszú távú stratégiájában, számos rendezvényt építenek e téma köré, s terveik között szerepel egy speciális képzés indítása a magyart mint származásnyelvet oktató, a diaszpórában élő tanárok részére. 

Brányi Mária, Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármestere beszédében rávilágított, hogy az idei rendezvény is olyan, amely megmutatja a magyarság, a magyar kultúra helyét a világban, és hűen szimbolizálja a Pannon Egyetem és Veszprém városa közötti együttműködés gyakorlati megvalósulását. A rendezvény túlnőtte az egyetemi kereteket, az események nemcsak a Pannon Egyetem, hanem Veszprém város, valamint a városkörnyék széles nyilvánossága előtt zajlanak, országos és határon átnyúló érdeklődés mellett. Kiemelte, hogy a Magyar Napok egy komoly, tudományos előadássorozat, melyhez nagyszámú kiegészítő program társul; a város intézményei elsősorban ehhez kapcsolódnak be operatívan. 

A programsorozat elemeit ismertette tájékoztatójában Dr. Géczi János, a Magyar Napok megrendezéséért felelős rektori megbízott, aki bejelentette, hogy a korábbi évekkel szemben a sorozatot a jövőben Magyar Napok néven folytatják, és az alcím fog igazodni az aktuális tematikához. Örömét fejezte ki, hogy Kárpát-medencei üggyé tudott nőni egy veszprémi rendezvény, amely egyszerre szól a régiónak, a városlakó polgárságnak és a tudományos élet szereplőinek. Ismertette, hogy a 10 nap alatt 81 önálló program valósul majd meg, melyeken 131 külföldi és hazai előadó vesz részt. A programok az egyetem szakmai hátterével és a Veszprém városi közművelődési intézmények, Balatonfüred város, a Veszprémi Főegyházmegye és intézményei és számos további külső partner és támogató, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulnak meg. 

Dr. Ladányi István, a Magyar Napok megrendezésének társkurátora kiemelte, hogy a tervezettség és a spontaneitás együttesen jelenik meg a programsorozatban, amely során lehetőség nyílik arra is, hogy a hallgatók, diákok számára olyan dolgokat is adjanak, melyek életszerűvé teszik a tananyagot. A fesztiválesemények és a vele párhuzamosan folyó tudományos tanácskozások egymást erősítik, elősegítik a 20. századi magyar emigrációkról való tudás kiszélesítését, illetve láthatóvá teszik az emigrációk eredményeinek visszafogadási folyamatát 1989 után. Ehhez a visszafogadási folyamathoz tevékenyen is hozzá kíván járulni a rendezvény, és a magyar diaszpóra mint kulturális háló értékként való felmutatására is törekszik. A rendezvény sorozatjellegét és jelentőségét tovább erősíti az is, hogy a korábbi évek programjaiból visszatérő előadók, vendégek is jelen lesznek. 

A Magyar Napok – Nyugati magyar diaszpóra programjai megtalálhatóak a Pannon Egyetem honlapján, valamint a kihelyezett programfüzetekben. 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.