Monthly Archives: június 2017

2017. nyár (előzetes): Spirituális hasítódás

Sós Gergő Monoton/Monokrom című kiállítása. Veszprém, Művészetek Háza, Dubniczay-palota, Magtár, 2017. március 10. – május 30.

Azzal kell kezdenünk – mintegy a Semiotext/e/ amerikai független könyvkiadó vezetőjét, az anarchista filozófus Sylvère Lotringert parafrazálva –, hogy bár Jean Baudrillard szerint a kortárs művészet elvesztette autonóm státusát, az 1960-as évek pszichedelikus forradalmában újra feltalált asszaszin jelmondat, a „nothing is true, everything is permitted” (a mi szövegkörnyezetünkben: „semmi sem abszolút valóság, de minden lehetséges”) értelmében minden értékteremtés művészetfunkciójúvá válhat, amely a műtárgy dematerializációjához vezet. A „transzesztétizálódott” társadalomban az autonómiáját vesztett művészet „a bármi műalkotás lehet” (értékteremtő) mechanizmusán keresztül mégis újramaterializálódik. Ez a rematerializáció azonban már a kapitalizmus „költészetével” (Guy Debord), a reklám-média-manipuláció elidegenedettségén kívül esik, a közvetítődés során a művész mint médium által előhívott belső valóság válik anyagivá, megfoghatóvá. Continue reading