Monthly Archives: május 2016

Séd 2016. nyár: Idő és töprengés

A Vass László Gyűjtemény újratervezett kiállítása. Művészetek Háza – Modern Képtár, Veszprém, Vár u. 3–7.

 „A régi mesterek ideje egyszer s mindenkorra lejárt.” (Paul Klee)

„Absztrakt? Ha egy festő absztrakt módon alkot, nem az összehasonlítás természetes, objektív módjaitól vonatkoztat el, hanem az összehasonlítás e lehetséges formáitól függetlenül, a festőileg tiszta összefüggésekből válogat. […] A festőileg tiszta összefüggések: világos és sötét szín, színviszonyok, hosszú és rövid, széles és keskeny, éles és tompa, bal-jobb − fent-lent − előtte-mögötte, kör, négyszög és háromszög[…] Absztrakció. E pátoszmentes stílus hűvös romantikája példa nélküli. Minél elviselhetetlenebb a világ (mint például napjainkban), annál absztraktabb a művészet, míg egy boldogabb kor az e világi művészetet táplálja.” „Az elementáris síkon az elementáris színeknek és elementáris formáknak planetáris mozgása indult meg.” „[…] a művészet a szellem produktuma, olyan komplexum, amely a racionálisat az imagináriussal köti össze, a phüsziszt  a matematikával, a -et a gyel”.  „A tér voltaképpen olyan dimenzió nélküli közeg, amelyben az értelem a maga alakzatait kibontja.” Paul Klee, Kassák Lajos, El Liszickij és  Kazimir Malevics gondolatai megerősítik azt az érzetemet, hogy a Vass László Gyűjtemény újratervezett kiállítása a Modern Képtárban hasonló témákat, izgalmakat, játékot, analízist, kísérleteket kínál, mint a hajdani, századdal korábbi képzőművészeti modernitás. Continue reading

Séd 2016. nyár: Emberek közt idegenül

A nulladik nap programjaival május 23-án elkezdődött A Tánc Fesztiválja – XVIII. Országos Kortárs Összművészeti Találkozó. Az első napon a Veszprém városi és megyei táncegyüttesek mutatkoztak be, de volt táncház Fitos Dezsővel, a Lippentő Táncegyüttessel és a Csángálló Zenekarral, és megkezdte a versenyprogramot a Stereo Akt és Artus Társulat a Promenád – Városi sorsturizmus című előadásával. Őszi számunkban részletesen beszámolunk a május 29-ig tartó fesztivál programjairól. Continue reading